Guide för epost (Windows 10)

Starta programmet ”Epost” på datorn. Välj lägg till konto. Välj därefter Avancerad installation.

Välj Exchange ActiveSync

Fyll i Epostadress, Lösenord som vi skickat till dig.

Som användarnamn fyller du i samma som epostadress.

lämna Domän tomt, och i server fyller du i antingen mail.dindomän.se eller mail.webox.nu

 

Kontonamn är bara visningsnamnet i ditt epostprogram, välj lämpligt namn ex jobbmail.