Guide för Epost (Samsung Epost)

Steg 1:

Öppna mail app.

Klicka på Hamburgarmenyn till vänster (tre horisontella streck)

Klicka på bilderna för att se de större.

Steg 2:

Välj kugghjulet.

Sedan lägg till konto.

Steg 3:

Välj Exchange (Exchange active sync).

Skriv in din epostadress samt lösenord.

Välj Manuella inställningar

Steg 4:

Tag bort snedstrecket framför din epostadress vid rutan domän.

nere vid Exchange-server skriver du: mail.webox.nu

Klar, välj Logga in och nu är du inloggad.